Karamoor

Vems lilla kloster är du

4cp (5 för Esaias)

Esias:
Nästa dag så fick vi ett meddelande. Det var på dvärgiska. Fabian kunde inte översätta fullt ut. Men det var en viktig uppmaning och innehöll Osanna. Vi gick till dvärgarna och fick brevet översatt. Enfidaig hade rest från Nürmberg ner till Khönigsperg och mötte oss i växlingskontoret. Hen var glad att se oss och självklart översatte åt oss. Enfidaig hade fått i uppdrag att förhandla med oss om ersättningen. Hen ursäktade sig lite eftersom Eifidaig var den i klanen som skötte alla förhandlingar. Men det gick bra och vi fick tillgång till en båt och 2000 daler när uppdraget är avklarat.

Uppdraget gick ut på att vi skulle undersöka klostret i Bamberg och vad som hände där. Fabian och jag gick upp till klostret och undersökte templet medans Gele skulle ordna med båten.

Vi fick fram att klostret hade slutat att rapportera sina förehavande för 75-50 år sedan och att för 73 år sen så fick kungafamiljen området Bamberg i gåva. Folket i Osannas huvudkloster kände inte till att de hade ett kloster i Bamberg. Vi kom fram till att jag skulle spela handelsman som kollade priser på fisk.

Nästa dag så lämnade vi Khönigsperg och jag blev sjösjuk direkt. Vi slog läger vid en strand men det tog några timmar innan marken slutade att gunga. Vi fortsatte nästa dag och jag mådde fortfarande illa. På kvällen så la Siegmar ut lite krokar och på morgonen så drog han upp en riktigt stor svärdfisk. Trots att vi stannade mitt på dagen så mådde jag åter illa ….riktigt illa. Innan kvällen så kom vi fram till Bamberg.

Tre blixtar lyste upp klostret och Fabian sa att det var ett omen. Chunrat den tredje sonen står för död och lönndom och det var död som hade hänt där och vi skulle använda lönndom. Vi hade med oss fisk som vi bjöd på. Så det blev fest i by. Vilket gjorde det enklare att prata med alla.

Klostret var stort. 30-40 meter och 15m högt. Men hade inte så många invånare. En abbot, två bröder, fyra systrar, fem lekbröder och tre leksystrar. Vi hade fått instruktioner att vi skulle se till att ingen fick veta att vi gjorde undersökning. Så vi beslöt oss att ta båten till nästa vik och gömma båten där för att sen smyga oss framåt.

Vi bevakade klostret i två dagar. Varje förmiddag och eftermiddag så gick 8 stycken ut från klostret ut i skogen. Där gick de omkring och pratade och slickade på träd. Sen så badade de, var och en i vattnet och tvättade sig.

Comments

KDragon KDragon

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.