Gamla gudarna

De gamla gudarna dyrkas generellt inte för att man uppskattar dem eller för att visa sin tacksamhet. Den huvudsakliga dyrkan är för att blidka dem eller önska deras uppmärksamhet på någon annan.
De verkar också närmast vara inkarnationer av naturfenomen snarare än övernaturliga varelser.

Talorg

De seende stenögonen, kvinnan med det förvridna ansiktet.
Hon blev förbannad av de andra äldre gudarna till icke seende för att hon förgiftade människornas sinnen med kunskapen om magi.

Urcal

Den kalla famnen, Faran i djupet, Den obesinnade vreden.
Urcal är kopplad till allt farligt och destruktivt med havet
Han porträtteras ofta med människokropp och havsödlehuvud. En muskulös och ofta krigiskt utsmyckad framtoning är typisk med treudd, nät eller andra ikoniska marina inslag.
Hans lärjungar sägs ha förmågan att hamnbyta till havsödlor. Cemoyth sägs ha samarbetat med Urcal

Urfet

Oturens gud, Spelarens skräck
Att tillkalla Urfet är en desperat åtgärd. Om din bön blir hörd kommer du att efter din tillfälliga framgång drabbas av en hård motgång, inte sällan med dödlig utgång.

Gamla gudarna

Karamoor KDragon KDragon