Nya gudarna

En dysfunktionell familj

Modern Ysentrud

Hem och härd, barnaföderska och trösterska, hämnd och giftmord
Modern är det som håller samman grupper (par, familj, släkt, by, stad, region, land – i den ordningen), hon skyddar utsatta och nedtryckta samt i de fall ingen rättvisa står att finna är det hon som öppnar möjligheten att med ett niddåd straffa den som orsakat lidandet.
Moderns anhängare är starkt matriarkaliska, huvuddelen kvinnor, stödjer emotionella argument och rättvisa framför lag.

Symboler är livets träd (moderkaka), ägg eller moderns lyra (stiliserad livmoder och äggstockar)

Fadern Segemund

Blind rättvisa, krig, de hårda vetenskaperna
“Land skall med lag byggas” – Fadern är starkt ogillad av adeln eftersom hans anhängare vill att lag skall gå före rätt och hävd. Dock faller krig (inte envig) in under Faderns domän och kan därför inte undvikas av dem. Fadern tar även de hårda vetenskaperna under sitt beskydd och har ingen tolerans med irrationalitet.

Symboler är vågskålen, stridsgissel (morningstar) samt vattenpass och vinkelhake

Äldsta dottern Czylle

Jakt och magi

Symboler är pilbåge med ett knippe pilar, en hjortfäll samt en upprätt hand med flatan mot betraktaren och radiella strålar.

Äldsta sonen Austen

Jordbruk och boskapsskötsel

Symboler är ett sädesknippe, en plog samt ett avhugget tamdjurshuvud

Andra dottern Osanna

Skog och sex

Symboler är tre stiliserade träd (av samma sort), en fällyxa samt omslingrande ormar

Andra sonen Jokoff

Handel, avtal och ägande

Symboler är två händer som skakar hand, ett stiliserat mynt samt ett stiliserat hus

Tredje dottern Libeste

Humaniora och kommunikation

Symboler är ett vikt och lackat brev, ett huvud med halo samt en pergamentrulle

Tredje sonen Chunrat

Död och lönndom

Symboler är döskallar, benknotor

Fjärde dottern Cecilia

Envig och list

Symboler är ett svärd korsat med en yxa, en rävsvans samt en råttkung

Femte dottern Amalie

Äktenskap och fred

Symboler är en lagerkrans, en bikupa samt en pyramid

Nya gudarna

Karamoor KDragon KDragon