Zollern

Städer

Regenspurg (Slussen)

2K invånare
Omgiven av skog sitter Regenspurg rakt över floden med hamnar både på västra och östra sidan. Den västra sidan är något rikare och mer välordnad.
Det är bara själva bron som är befäst, i både öst och väst sträcker sig staden utan riktiga gränser ut i skogen. Från floden ser slussen ut att vara gjord i trä men en centerdel (ca 8m bred) är huggen sten. Brofästen är byggda som befästningar och murarna är ungefär 5m höga.
Det finns ingen riktig gata över slussen vilket tydligt ger indikation på att det sker ringa handel i öst-västlig riktning.

Nurmberg

10K invånare + 10K i omgivande byar
Storstad helt omgärdad med ringmur i bördigt odlingslandskap (jämför med Visby)
Många hus med mer än 5 våningar

Khönigsperg

Huvudstad i Zollern, delad av en flod men bara en mindre satellit på norra stranden.
10-20K invånare med de flesta inom synhåll från stadsmuren
Slottet är en integrerad del av försvarsverket till hamnen. Inga grönområden inom staden men flera hus har köksträdgårdar. Namnet anspelar på den vulkan som stod på denna plats för flera hundra år sedan. Resterna av käglan från den kan finns på cirka en kilometers håll ut från centrum. Marken innanför käglan är mycket bördig och därför är staden mycket koncentrerad till ön och den närmsta marken

Heberndorff

En liten by i Zollerns berg. Omedvetna att de är utsatta för en blockad av mörkrets makter.
Värdshuset är ett tvåvånings korsvirkeshus med valmat mansardtak av tegel. Stadiga fönsterluckor som låses med tvärslå inifrån. Kanske inte världens stadigaste försvarsverk men mer än väl för att hålla rövare utanför.

Lhoma

Fiske och handelsby nära gränsen till Altreich.
Smed, borgmästarinna, 20 bönder/fiskare, möbelsnickare, hussnickare, krukmakare, 3 kolmilare, handelsbodföreståndarinna, handelsman (exportör/importör), vävare, färgare
Byn exporterar trä av bra kvalitet, speciellt flamtall som är ett långsamväxande barrträd med intrikata mönster i ådringen. Men även lergods, enklare textil och fiskprodukter.
På det helt runda bytorget står en brunn med dvärgiska runor. Det är någon form av bön eller dikt som börjar med Uleo, passerar genom Lugi och avslutas med Lemannonius. På den östra sidan av torget precis bortom brunnen finns fem buskekar i en tredjedels cirkel med brunnen i centrum. Ekar är mycket ovanliga på sydkusten av Karamoor.
Nordnordöst om byn finns ruinen av ett gammalt torn och ett fort. Fortet finns på vad som verkar vara en ö i en uttorkad flodfåra. Bara golvet och några krossade stenar finns kvar.

Zollern

Karamoor KDragon KDragon